przy otwarciu strony odezwał się rudzik

jedno z możliwych środowisk życia - las Rodzina: Drozdowate - Turdidae

Drozdy
Słowiki
Białorzytki

głosy innych drozdowatych

DROZDowate (Turdidae), to rodzina drobnych do średniej wielkości ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes) licząca ok. 300 gatunków. Ptaki te mają zwykle ciemnobrunatne, pstre upierzenie. Żywią się głównie owadami. Zamieszkują lasy i zarośla Starego Świata (Europa, Azja i Afryka - nazwa wprowadzona w epoce wielkich odkryć, dla odróżnienia od nowo odkrytej Ameryki). Większość odznacza się pięknym śpiewem.

Modraczek - Tarsiger cyanurus

Modraczek jest małym ptakiem z rodziny drozdowatych (turdidae), rzędu wróblowych (Passeriformes). Ornitolodzy wyróżniają 2 podgatunki: Tarsiger cyanurus cyanurus żyjący w północnej Eurazji i Tarsiger cyanurus ruflatus bytujący w północno-środkowych Chinach. Podgatunek T. c. cyanurus lęgi odbywa w syberyjskiej tajdze. Inne populacje gniazdują w lasach mieszanych, o wilgotnej glebie, z bujnym podszytem, z brzozami i rododendronami. Zasięg występowania populacji górskich (żyjących w Himalajach) wynosi 3000 m n.p.m. Tylko populacja zasiedlająca Japonię jest osiadła, reszta jest wędrowna. Na zimę modraczki odlatują do Birmy i Tajlandii.

U modraczków obserwuje się dymorfizm płciowy w ubarwieniu. Samica ma wierzch ciała oliwkowo-brązowy, boki pomarańczowe, kuper i ogon niebieski, pierś brązową. Modraczek osiąga długość ciała ok. 14 cm, rozpiętość skrzydeł ok. 21-24 cm i wagę 12-18 g. Modraczki żywią się owadami. Poza okresem godowym zjadają również owoce i nasiona. Pożywienia szukają na niskich drzewach, krzewach i na ziemi. Chwytają owady biegające, skaczące i latające (podobnie do muchołówek - Muscicapidae).

Gniazdo modraczek zakłada na ziemi w dołku, na wzgórku lub między korzeniami drzewa. Może się zagnieździć również tuż nad ziemią w pniu drzewa lub leżącej kłodzie. Gniazdo jest czarkowatą konstrukcją z mchu, trawy i korzonków, wyścieloną miękką trawą, wełną, włosiem i niekiedy igłami sosnowymi. Wiosną samica składa 5-7 jaj, które sama wysiaduje. jaja są białe, czasem lekko poznaczone brązowawymi plamkami, zwykle na szerszym końcu.

W Polsce modraczek nie przystępuje do lęgów, ma status ptaka zalatującego. Gdy do nas przyleci można go spotkać w zadrzewieniach i w lasach. Ptaki te są w Polsce pod ochroną.

głosy
posłuchajtyp plikurozmiar
modraczekmp3101 kb
modraczek na tle innych ptakówmp343 kb

rodziny i gatunki
alfabetyczny spis ptakówNagórnik - Monticola saxatilis

Nagórnik jest ptakiem wędrownym z rodziny drozdowatych (Turdidae), rzędu wróblowych (Passeriformes). Występuje na obszarze północnozachodniej Afryki, przez Europę południową do Azji środkowej aż do centralnych Chin. Przez okres lęgowy ptaki te przebywają na skałach i kamienistych halach górskich. Na zimę nagórniki odlatują do Afryki.

U tych ptaków obserwuje się wyraźny dymorfizm płciowy w ubarwieniu tylko w sezonie godowym. Wierzch samca jest niebieski, reszta ciała i ogon są czerwonawe. Ciało samicy jest płowożółte z centkami i plamkami, których nie ma na rdzawym ogonie. Nagórnik osiąga długość ciała ok. 18-19 cm, rozpiętość skrzydeł ok. 33-37 cm i wagę 43-63 g. Nagórniki żywią się większymi owadami i ich larwami.

Nagórniki gnieżdżą się na graniach, wśród skał, w ruinach, szczelinach murów, i bardzo rzadko w dziuplach drzew. Gniazdo jest czarkowatą konstrukcją zbudowaną z mchu i korzonków i wyścieloną miękkimi korzonkami i mchem. Wiosną samica składa 4-5 bladoniebieskich jaj często bez plamek (lub z plamkami czerwono-brązowymi na szerszym końcu), które sama wysiaduje przez 14-15 dni. Pisklęta są gniazdownikami, więc jeszcze przez pewien czas pozostają w gnieździe, gdzie są karmione przez rodziców.

W Polsce nagórniki należą do ptaków lokalnie lęgowych. można je spotkać tylko w Tatrach i Pieninach. Ptaki te można również obserwować podczas przelotów wiosennych w marcu-kwietniu oraz jesiennych w sierpniu-wrześniu. Nagórniki są w polsce chronione.

głosy
posłuchajtyp plikurozmiar
nagórnikmp347 kb

rodziny i gatunki
alfabetyczny spis ptakówRudzik - Erithacus rubecula

Rudzik jest niewielkim ptakiem wędrownym z rodziny drozdowatych (Turdidae), rzędu wróblowych (Passeriformes). Występuje w całej Europie, na zachodnim skrawku Syberii, w Azji Mniejszej, oraz izolowana populacja lęgowa w Algierii. Zimuje w południowej i zachodniej Europie (polska populacja głównie na Półwyspie Iberyjskim), w północnej Afryce i Azji Mniejszej. Jest pospolitym ptakiem w wilgotnych lasach różnych typów z obfitym runem i podszytem, unika jednak terenów podmokłych. Spotkać go można również w parkach i ogrodach.

Rudzik jest nieco mniejszy od wróbla. Ma cienkie, długie nogi i wypukłą klatkę piersiową. Oczy rudzika są duże i wyraziste, co wskazuje na to, że ptak ten dobrze widzi w półmroku zarośli. Wierzch i skrzydła tego ptaka są oliwkowo szare, spód ciała biały, na czole widnieje rdzawa plama przechodząca przez boki głowy i szyi na podgardle i pierś. Rudzik osiąga długość ciała ok. 14 cm, rozpiętość skrzydeł ok. 22 cm i wagę 14-23 g. Odżywia się owadami i innymi drobnymi bezkręgowcami zbieranymi na ziemi, jesienią zjada również jagody. Najgłośniej i najładniej rudziki śpiewają wiosną, kiedy próbują zwabić partnerkę. Zaczynają śpiewać już o świcie, a kończą o zmroku. W przeciwieństwie do większości naszych ptaków rudziki śpiewają prawie przez cały rok. Późnym latem, podczas pierzenia i jesienią śpiewają znacznie ciszej.

W zaroślach samiczka zakłada gniazdo zwykle na ziemi pod krzewem lub między korzeniami drzew. W ogrodach i w pobliżu zabudowań rudziki zakładają swoje gniazda często na gzymsach werand i w szopach. Sporadycznie zajmują budki lęgowe umieszczone na wysokości do 4 m. Gniazdo zbudowane jest z liści, trawy oraz korzonków i skąpo wyścielone korzonkami i sierścią. Rudziki wyprowadzają 1-2 lęgi w sezonie. Sezon lęgowy trwa od początku maja do lipca. W jednym lęgu samica składa 4-6 jaj, które sama wysiaduje przez 13-14 dni. W tym czasie nie opuszcza gniazda i jest karmiona przez samca. Pisklęta są gniazdownikami, więc jeszcze przez pewien czas przebywają w gnieździe, gdzie są karmione przez oboje rodziców. Po trzech tygodniach młode potrafią latać.

W Polsce rudziki należą do ptaków licznie lęgowych. Niektóre osobniki próbują u nas zimować. Ptaki te przylatują do naszego kraju w marcu-kwietniu, a odlatują we wrześniu-październiku. Objęte są ochroną.

posłuchaj moich własnych nagrań rudzika

głosy
posłuchajtyp plikurozmiar
rudzik - śpiewmp3137 kb
rudzik - inny przykład śpiewump3191 kb
rudzik nad wodąmp326 kb
rudzik - w oddali pierwiosnek i inne ptakimp3136 kb
nawoływanie rudzikamp372 kb

rodziny i gatunki
alfabetyczny spis ptakówKopciuszek - Phoenicurus ochruros

Kopciuszek jest małym ptakiem z rodziny drozdowatych (Turdidae), rzędu wróblowych (Passeriformes). W grupie tych ptaków wyróżnia się kilka podgatunków. Kopciuszki występują w Eurazji i północno-zachodniej Afryce. Kopciuszki są wędrowne, częściowo wędrowne lub osiadłe. Populacje gnieżdżące się na południu Europy (Półwysep Bałkański, Włochy, Hiszpania) są osiadłe. Populacje gnieżdżące się bardziej na północ zimują w basenie Morza Śródziemnego, w Afryce północnej, na Bliskim Wschodzie i w Indiach. Kopciuszek jest obecnie gatunkiem synantropijnym - zamieszkuje w pobliżu człowieka. Ptaki te zasiedlają zabudowania wiejskie, ruiny, a nawet tereny silnie zurbanizowane, jeśli tylko mają dostęp do otwartych terenów zielonych, na których szukają pożywienia. Kopciuszki spotykane są w kamieniołomach, na terenach skalistych, na klifach oraz w górach, gdzie pierwotnie znajdowały się ich tereny gniazdowania. Kopciuszki unikają terenów stale podmokłych i zbyt gęstej roślinności.

Kopciuszek jest smukłym ptakiem mniejszym od wróbla. Jest również nieco większy od pleszki (Phoenicurus phoenicurus), lecz ma od niej trochę dłuższe skrzydła i ogon.Osiąga średnio: długość ciała ok. 14-16 cm, rozpiętość skrzydeł ok. 23-26 cm i wagę ok. 14-18 g. Samiec w szacie godowej jest łupkowoczarny, z białym lusterkiem na skrzydle oraz rdzawym kuprem i ogonem z czarnymi środkowymi sterówkami. Natomiast w szacie spoczynkowej samiec jest szary, tylko przód głowy, gardło i pierś są czarne. Samica i osobniki młodociane mają upierzenie łupkowoszare z rdzawym ogonem. Pożywieniem kopciuszków są różne drobne bezkręgowce. Jesienią jedzą również owoce. Kopciuszki szukają swoich ofiar na ziemi, biegając i skacząc po powierzchni, chwytają owady w locie, jak również zbierają pokarm z gałęzi, liści i ścian, zawisając nad nimi w powietrzu. Śpiew kopciuszka nie jest zbyt donośny. Jego głos jest bardzo charakterystyczny ze względu na "trzeszczący" fragment zwrotki. W centrach miast kopciuszki mogą śpiewać nawet w nocy przy świetle latarń.

Kopciuszki gnieżdżą się w rozpadlinach skalnych, załomach i szczelinach murów, a także w półotwartych budkach lęgowych. gniazdo jest zawsze osłonięte od góry. Jest to konstrukcja złożona z trawy, liści, mchu i innego materiału roślinnego, wyścielona wełną, włosiem i piórami. W sezonie lęgowym (kwiecień-czerwiec) samica składa 4-5 wydłużonych, zwykle białych jaj (rzadziej jaja są zabarwione na niebiesko lub pokryte są słabo zaznaczonymi, brązowawymi plamkami), które sama wysiaduje przez 13-17 dni. Pisklęta (gniazdowniki) opuszczają gniazdo po 12-16 dniach. Kopciuszki wyprowadzają 2 lęgi w roku.

W Polsce występują kopciuszki z podgatunku Phoenicurus ochruros gibraltariensis, który gnieździ się w Europie zachodniej i centralnej. W naszym kraju kopciuszki należą do ptaków średnio licznych lęgowo. Niektóre osobniki u nas zimują. Ptaki te przylatują do nas w marcu-kwietniu, a odlatują w sierpniu-wrześniu. Są objęte ochroną.

posłuchaj moich własnych nagrań kopciuszka

głosy
posłuchajtyp plikurozmiar
kopciuszek - nawoływaniemp320 kb
kopciuszek - śpiew, pełna zwrotkawav15 kb
kopciuszek - nawoływanie i śpiewmp3238 kb

rodziny i gatunki
alfabetyczny spis ptaków


Pleszka - Phoenicurus phoenicurus

Pleszka jest małym ptakiem z rodziny drozdowatych (Turdidae), rzędu wróblowych (Passeriformes). Zasiedla parki, sady, ogrody, obrzeża lasów liściastych i mieszanych, a także prześwietlone sośniny. Pleszka, podobnie jak kopciuszek, chętnie przebywa w pobliżu osiedli ludzkich, ale przeciwnie niż on wybiera zieleń wiejską i miejską, a unika budynków. Pleszka występuje w Europie, północnej Azji i w północno-zachodniej Afryce. Na zimę odlatuje do Afryki, wędrując głównie nocą.

Pleszka jest podobna do kopciuszka, ale jej pierś i brzuch są rdzawe, boki głowy i gardło - czarne, a na czole występuje biała plama. Samica ma bardziej płowopomarańczowy spód ciała niż samica kopciuszka. Ten mały ptaszek osiąga średnio: długość ciała ok. 14-15 cm, rozpiętość skrzydeł ok. 21-24 cm i wagę ok. 14-19 g. Pleszka odżywia się główwnie bezkręgowcami, a jesienią zjada również owoce. Zbiera owady z pni, gałęzi i liści, zawisając przy nich w powietrzu albo wypatruje ofiary z dogodnego miejsca, a po jej schwytaniu wraca w to samo miejsce, żeby ją zjeść.

Pleszka gnieździ się w dziuplach lub budkach lęgowych, rzadziej w szczelinach skał lub murów. Gniazdo układa z trawy, liści i innego dostępnego materiału roślinnego i wyściela włosiem i piórami. W sezonie lęgowym (maj-czerwiec) samica składa 5-7 bladoniebieskich jaj, które sama wysiaduje przez 12-14 dni. Młode (gniazdowniki) opuszczają gniazdo po 14-16 dniach. Pleszki wyprowadzają 2 lęgi w roku.

W Polsce pleszki należą do ptaków niezbyt licznych lęgowo. Przylatują do nas w kwietniu-maju, a odlatują we wrześniu-październiku. Są objęte ochroną.

posłuchaj moich własnych nagrań pleszki

głosy
posłuchajtyp plikurozmiar
pleszka - jedna zwrotkawav11 kb
pleszka - nieco inne motywywav22 kb
pleszka - jeszcze inna kompozycjamp3123 kb
pleszka i wróblemp3170 kb
pleszka, nawoływaniamp3438 kb

rodziny i gatunki
alfabetyczny spis ptaków


Kląskawka - Saxicola torquata

Kląskawka jest małym ptakiem wędrownym z rodziny drozdowatych (Turdidae), rzędu wróblowych (Passeriformes). W tej grupie ptaków wyróżnia się wiele podgatunków, przy czym część ornitologów niektóre podgatunki uważa za odrębne gatunki. Kląskawka występuje w Europie, Azji i Afryce. Ptaki te dobrze czują się na suchych łąkach i stepach, na sawannie, w zaroślach nad brzegami górskich rzek, a także w ruinach i wyrobiskach. Zimują w Afryce.

Samiec kląskawki ma głowę, kark, podgardle, grzbiet, skrzydła i ogon czarne. Na boku szyi ma białą plamę. Białe są również: przepaska na skrzydle, brzuch i podogonie. Pierś i boki ciała są rdzawe. Na grzbiecie występuje brązowawy deseń, a na kuprze - jasna plama. Samica jest podobna do samca, lecz jej barwy nie są tak wyraźne i nie występuje u niej jasna plama na kuprze. Ptak ten osiąga średnio: długość ciała ok. 11-13 cm, rozpiętość skrzydeł ok. 18-23 cm i wagę ok. 13-17 g. Ptaki te często nerwowo poruszają skrzydłami i ogonem, a ich lot jest furkoczący. Kląskawki żywią się przede wszystkim owadami, a jesienią zjadają również nasiona. Swoich ofiar kląskawka wypatruje na ziemi z wyżej położonego, dogodnego miejsca.

Gniazdo, dobrze ukryte, kląskawka zakłada na ziemi, w miejscu dobrze nasłonecznionym, w gęstej roślinności lub pod krzakiem. Gniazdo jest czarkowatą konstrukcją złożoną z suchej trawy, łodyg i liści, wyścieloną włosiem i piórami. W sezonie lęgowym (kwiecień-czerwiec) ptaki wyprowadzają 2 (niekiedy 3) lęgi. W jednym lęgu samica składa 4-6 bladoniebieskich jaj z czerwonobrązowymi plamkami, które sama wysiaduje przez 14-15 dni. Młode (gniazdowniki) opuszczają gniazdo po 12-13 dniach.

W Polsce nielicznie gnieździ się na południu kraju kląskawka z podgatunku Saxicola torquata rubicola. Kląskawki przylatują do nas w marcu-kwietniu, a odlatują w sierpniu-październiku. Objęte są ochroną.

głosy
posłuchajtyp plikurozmiar
kląskawka - nawoływaniewav13 kb
kląskawka - śpiewmp317 kb
kląskawka - nieco inny śpiewwav55 kb

rodziny i gatunki
alfabetyczny spis ptaków


Pokląskwa - Saxicola rubetra

Pokląskwa jest małym ptakiem wędrownym z rodziny drozdowatych (Turdidae), rzędu wróblowych (Passeriformes). Występuje w Europie poza jej północnym i południowym skrajem oraz w Azji środkowej i w Iranie. Zimuje w subsaharyjskiej Afryce. Pokląskwa zasiedla tereny otwarte, szczególnie lubi podmokłe łąki. Spotkać ją można w luźno zakrzewionych dolinach rzecznych, na terenach zalewowych oraz obniżeniach wśród pól.

Wierzch ciała samca w szacie godowej jest brunatny z żółtawym deseniem, oraz białymi lusterkami u nasady skrzydeł. Na głowie widać szerokie, białe brwi, białe wąsy i brunatne policzki. Spód ciała jest kremowobiały z rdzawym nalotem. W szacie spoczynkowej samca (tak samo jak u samicy) barwy upierzenia są mniej kontrastowe, wierzch ciała staje się jaśniejszy, a spód - brudnobiały. Pokląskwa jest mniejsza od wróbla, ma krępą sylwetkę i krótki ogon. Osiąga średnio: długość ciała ok. 12-14 cm, rozpiętość skrzydeł ok. 21-24 cm i wagę ok. 14-21 g. Pokląskwa chętnie siada na szczycie krzaka lub wysokiej rośliny wśród łąk i śpiewa zgrzytliwym głosem przeplatanym bardziej przyjemnymi dla ucha tonami. Śpiew pokląskwy nie jest zbyt charakterystyczny, za to łatwo ją rozpoznać po odgłosach nawoływania. Pokląskwa odżywia się głównie bezkręgowcami, a jesienią zjada również jagody.

Gniazdo pokląskwa zakłada na ziemi, w gęstej trawie, często na brzegach rowów melioracyjnych. Gniazdo zbudowane jest z gałązek, trawy i liści i wyścielone włosiem i piórami. W sezonie lęgowym (maj-czerwiec) pokląskwy wyprowadzają 1 lęg. Samica składa 4-7 bladoniebieskich jaj z czerwonobrązowymi plamkami, które sama wysiaduje przez 12-13 dni. Młode (gniazdowniki) opuszczają gniazdo po ok. 13 dniach, jednak rodzice opiekują się jeszcze nimi przez kolejne 2-3 tygodnie.

W Polsce pokląskwa jest ptakiem niezbyt licznym lęgowo (lokalnie ptak średnioliczny). Przylatuje do nas w kwietniu-maju, a odlatuje we wrześniu. Objęta jest ochroną.

posłuchaj moich własnych nagrań pokląskwy

głosy
posłuchajtyp plikurozmiar
pokląskwa - nawoływaniewav43 kb
pokląskwa - śpiewmp3156 kb
pokląskwa w duecie z kulikiemmp330 kb

rodziny i gatunki
alfabetyczny spis ptaków


głosy innych drozdowatych
posłuchajtyp plikurozmiar
drozdówka rdzawa - Cercotrihas galactotes ptak dotychczas w Polsce nieobserwowanymp347 kb
iranka - Irania gutturalis ptak dotychczas w Polsce nieobserwowanymp331 kb
modrak - Monticola solitarius ptak dotychczas w Polsce nieobserwowanymp324 kb

rodziny i gatunki
alfabetyczny spis ptaków


ptaki wróblowe
ptaki niewróblowe - łaźce, drapieżne, sowy, gołębiowe, żurawiowe
inne ptaki niewróblowe
alfabetyczny spis ptaków